Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

carmen713

October 22 2017

carmen713
carmen713
5905 258c 500
Stomil
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo

October 21 2017

carmen713
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz, dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
carmen713
carmen713
8193 199f
Reposted fromluksfer luksfer viainsanedreamer insanedreamer
carmen713
3033 d5b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viailovegreen ilovegreen
carmen713
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
carmen713
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viailovegreen ilovegreen
carmen713
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside vianiemaproblemu niemaproblemu
carmen713
All I know since yesterday is everything has changed!
2766 c336 500

abandonedandurbex:

Abandoned balcony overlooking the Alps in Italy [1367 x 2048]

Source: https://openpics.aerobatic.io/

Reposted fromthetemple thetemple viaeternaljourney eternaljourney
carmen713
Najbardziej kaloryczny jest smutek. Ilekroć mamy zły dzień, coś w pracy poszło nie tak albo znów nie udało się w miłości, sięgamy po czekoladę, lody lub za dużo wina, z czego wyraźnie widać, że człowiek nie tyje z łakomstwa lub obżarstwa, lecz ze smutku.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
carmen713
carmen713
4895 a0b6
Reposted fromfelicka felicka viaeternaljourney eternaljourney
carmen713
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamayamar mayamar
carmen713
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viabeinthe beinthe
carmen713
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viabeinthe beinthe

October 20 2017

carmen713
8713 1855 500
Reposted frominto-black into-black vianokturnal nokturnal
6046 c1f0 500
Reposted fromdivi divi viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl