Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

carmen713
1433 bf6f
Reposted fromnyaako nyaako viaeternia eternia
carmen713
carmen713
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viaeternaljourney eternaljourney
carmen713
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaeternaljourney eternaljourney
carmen713
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
carmen713
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaEllaElla EllaElla
carmen713
A zresztą nieważne co ludzie powiedzą, ważne, by być w zgodzie z samą sobą.
— Magdalena Witkiewicz – Czereśnie zawsze muszą być dwie
Reposted fromnyaako nyaako viamayamar mayamar
carmen713
2220 8213
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
carmen713

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Feel free to use kisses as a method to shut me up anytime
— (via sexual-passion-content)
6991 6541 500

Switzerland (by Oleksandar)

3427 6c90 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiemaproblemu niemaproblemu
carmen713
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaeternaljourney eternaljourney
carmen713
3135 58ae
carmen713
Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
carmen713
8952 25a5 500
Reposted fromintrigante intrigante viamayamar mayamar
carmen713
0618 6327
Reposted fromcygaretka cygaretka viaeternaljourney eternaljourney
carmen713
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl